Hetleukstevakantiehuisje.nl

Voorwaarden huur vakantiehuis

Verhuurder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige verstoring, wijziging
of verhindering van het verblijf van de huurder, indien dit het gevolg is van onvoorziene of
onoverkomelijke gebeurtenissen buiten zijn wil. Verhuurder kan niet verantwoordelijk
worden gehouden voor ongemakken, veroorzaakt door het werk van derden, zoals
gemeente, provincie, enz. Evenmin kan verhuurder verantwoordelijk worden gehouden
voor onderbreking van gas, water of elektriciteit, indien dit het gevolg is van een buiten
zijn macht liggende oorzaak. Verhuurder wijst elke verantwoordelijkheid af voor verlies,
diefstal of beschadiging van bagage, persoonlijke eigendommen of voertuig, zomede
voor kosten, voortvloeiend uit het niet op tijd bereiken van het vakantiehuis of
tengevolge van vertraging.

  A. Verplichtingen huurder
  Huurder is verplicht:
  1. De verschuldigde huur-, respectievelijk annuleringskosten te voldoen, ook al gebruikt hij het verblijf niet of voor een kortere periode.
  2. Het verblijf zorgvuldig, overeenkomstig zijn bestemming, te gebruiken.
  3. De instructies van de verhuurder op te volgen
  4. Het verblijf niet aan anderen in gebruik te geven of te verhuren.
  5. Zorg te dragen voor naleving van het terrein- of huisreglement door gezelschap waar huurder deel van uitmaakt.
  6. Het verblijf tijdig en in dezelfde staat op te leveren als bij aanvang van de huurperiode, behoudens normale slijtage.

  B. Schade
  1. Huurder is aansprakelijk voor tijdens de huurperiode ontstane schade en daarmee verband houdende kosten. Gebroken glas- of serviesgoed dient door verhuurder gemeld te worden aan verhuurder ivm vervanging.

  C. Reserveren en prijs
  1. Een reservering is geldig als 25% van huurprijs binnen 7 dagen is aanbetaald. Ligt aanvang huurperiode binnen een termijn van 2 weken dan zal de aanbetaling van 25% binnen 48 uur voldaan moeten zijn. Indien hieraan niet wordt voldaan is verhuurder gerechtigd om zonder sommatie de vakantiewoning opnieuw voor verhuur aan te bieden.
  2. Er zijn geen bijkomende kosten zoals eindschoonmaak, verbruikerskosten, toeristenbelasting, gebruik bed- en linnengoed e.d.

  D. Betaling van de huurprijs De betaling vindt in twee stappen plaats.
  1. Voor een reservering moet 25% van de huurprijs worden aanbetaald. Deze aanbetaling moet binnen 7 dagen door verhuurder ontvangen zijn. Ligt aanvang huurperiode binnen een termijn van 2 weken dan zal de aanbetaling van 25% binnen 48 uur voldaan moeten zijn.
  2. De overige 75% wordt contant betaald bij aankomst.
  Gegevens voor betaling:

   E. Annulering door de huurder.
   1. Een annulering moet schriftelijk of per E-mail aan verhuurder worden gemeld.
   2. Annuleringskosten vanaf de zesde week voor aanvang huurperiode is 25% van huurbedrag.
   3. Indien de huurder geen gebruik maakt van de vakantiewoning of deze voor het einde van huurperiode verlaat, zal er geen enkel restitutie plaats vinden.

   F. Omschrijving
   1. Alle informatie op internet van verhuurder betreffende de vakantiewoning, de indeling, het meubilair of de desbetreffende voorzieningen is te goeder trouw verstrekt.

   G. Aankomst en vertrek
   1. De aankomst in onze vakantiewoning vindt normaliter plaats vanaf 15:00 uur, tenzij anders is overeengekomen.
   2. De vakantiewoning moet uiterlijk om 12:00 uur verlaten worden op de dag van vertrek.

   H. Maximum aantal bewoners
   1. In onze vakantiewoning mogen niet meer dan 4 personen logeren, tenzij vooraf schriftelijk toestemming is verleend door de verhuurder

   I. Huisdieren (hiervoor rekenen wij 25,00 euro extra )
   1. Het is toegestaan maximaal een, (meer dan een in overleg met schriftelijke toestemming), huisdier mee te nemen (Hond of Kat) , mits deze geen overlast veroorzaken voor de omgeving. Bij melding van overlast wordt de overeenkomst direct ontbonden. Er zal geen restitutie van de huursom plaatsvinden. Alle schade voortvloeiend uit meegenomen huisdieren is voor rekening huurder. (uitwerpselen op terrein altijd verwijderen!)

   J. Schoonmaak
   1. Onze vakantiewoning dient schoon en netjes door verhuurder te worden achtergelaten.
© MepMos